Pravidla pobytu

Prosíme o dodržování těchto několika pravidel:

  • Dodržujte noční klid od 22 do 6 hodin a nerušte okolí hlukem v míře nepřiměřené místním poměrům. Sousedé vám budou vděční.  
  • Nepoužívejte otevřený oheň mimo vyhražená místa. Pokoje jsou pro vaši bezpečnost vybaveny velmi citlivými kouřovými čidly, platí v nich přísný zákaz používání otevřeného ohně.
  • Vnitřní prostory jsou nekuřácké.
  • Používejte pouze elektrické spotřebiče v dobrém technickém stavu, kontrolujte jejich vypnutí.
  • Při odchodu mimo objekt nebo v případě blížícího se větru nebo prudkého deště nezapomeňte zavřít okna. V zimě zavírejte okna i při odchodu z pokoje
  • Vesnice je bezpečná, přesto doporučujeme při odchodu a na noc zamykat dveře.
  • Udržujte pořádek a čistotu. Popelnice je umístěna za dřevěnými vrátky s přístupem z návsi. Kontejnery na plast, papír a sklo jsou ve druhém chlívku z leva.
  • Nevhazujte do WC odpadky, tampony, zbytky jídel. Ve vsi není kanalizace, splašky jsou odváděny do septiku.
  • Vytápění je řešeno ústředním topením. Kotelnu smí obsluhovat pouze poučená osoba. Teplotu v pokojích lze řídit termostatickými hlavicemi. Nenechávejte děti obsluhovat krbová kamna – hrozí možnost úrazu nebo požáru.
  • Voda je odebírána z vlastní studně. Její kapacita je dostatečná, v suchých obdobích ale dochází k poklesu hladiny. Prosíme o šetření. Nedoporučujeme ji k pití, využívejte „fontánu“ v kuchyni. Teplá voda je ohřívána v bojlerech na noční proud, může být při velké spotřebě vyčerpána.
  • Auta parkujte před statkem pouze pro naložení a vyložení. Parkování zdarma je možné na uzavřeném dvoře „u sousedů“.  Nevjíždějte auty na pozemky sousedů.

V případě problémů volejte

  • správce: 725 018 078
  • hasiči: 150
  • záchranná služba: 155
  • policie: 158
  • tísňové volání: 112 

Věříme, že dodržování těchto pravidel vám zpříjemní pobyt a budete se u nás cítit jako doma.

Děkujeme za dodržování pravidel, manželé Kavanovi