Dětský den

03. 06. 2011

Veselé odpoledne a programem pro děti, soutěže, ukázka hasičské techniky, opékání buřtů, zmrzlina.